Monday, September 13, 2021

Gangadhar Gadgil related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 साहित्यिक गंगाधर गाडगीळ यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


Image Reference: https://www.mymahanagar.com/wp-content/uploads/2021/08/vishwa-vishesh-photo-9.jpg

जन्म २५ ऑगस्ट १९२३  - मृत्यू १५ सप्टेंबर २००८ 

                                          विनम्र अभिवादन

निवडक ग्रंथ 

1. खर सांगायचे म्हणजे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


2. वेड्यांचा चौकौन (तीन अंकी सामाजिक नाटक) - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


3. तलावातले चांदणे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


4. आजकालचे साहित्यिक - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


5. मानसचित्रे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


6. कडू आणि गोड - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


7. गोपुरांच्या प्रदेशात - गंगाधर गाडगीळ -https://archive.org


8. भिरभिरे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


निवडक पीएच. डी प्रबंध (https://shodhganga.inflibnet.ac.in)

1. १९४५ ते १९६० या कालखंडातील मराठी वाण्ग्मयातील स्त्रियांचे व्यक्तीचित्ररेखाटन – एक चिकित्सक अभ्यास (पु. भा. भावे, अरविंद गोखले, व्यंकटेश मांडगूळकर व गंगाधर गाडगीळ यांचा विशेष अभ्यास)


निवडक विडीओज

1. Leena Bhagwat Abhivachan | Kadu aani Goad - कडू आणि गोड - Gangadhar Gadgil


2. किडलेली माणसं गंगाधर गाडगीळ Kidaleli Manase Gangadhar Gadgil


3. बायकोची मैत्रीण -गंगाधर गाडगीळ (विनोदी कथा )


4. राजमुकुट - गंगाधर गाडगीळ(विनोदी कथा)


5. भागलेला चांदोबा Bhagalela Chandoba..... Gangadhar Gadgil


6. प्रिया आणि मांजर -गंगाधर गाडगीळ


7. " स्त्री " - गंगाधर गाडगीळ -विनोदी कथा


8. कबुतरे कथा -गंगाधर गाडगीळ


9. ग्रंथयात्रा भाग ४२ - गाडगीळांच्या कथा (मराठी) - गंगाधर गाडगीळ Short stories by Gangadhar Gadgil


10. Granthyatra Episode 42 - Gadgilanchya Katha (English) - Short stories by Gangadhar Gadgil


इतर माहिती स्त्रोत

1. गंगाधर गाडगीळ - https://mr.m.wikipedia.org


2. गंगाधर गाडगीळ - https://vishwakosh.marathi.gov.in


3. गंगाधर गाडगीळ - https://www.lokmat.com


4. गंगाधर गाडगीळ - https://prahaar.in


5. नवकथेचे अध्वर्यूगंगाधर गाडगीळ - https://sahityakalp.com6. गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ - https://maharashtranayak.in


7. Gangadhar Gopal Gadgil - https://www.loc.gov


Saturday, September 11, 2021

Param Pujya Kalavati Aai related selected Videos, Other Information Sources

 परम पूज्य कलावती आई यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

Image Reference: https://shivangibhatt.com/wp-content/uploads/2020/06/Kalavati-Aai.jpg

विनम्र अभिवादन निवडक  विडीओज

1. Kalavati Aai Balopasana प.पू.कलावती माता बालोपासना


2. परमपुज्य श्रीकलावतीआईंचा खडतर जीवनप्रवास संक्षिप्त परिचय |श्री कलावतीआई जन्मोत्सव |


3. परमपूज्य श्री कलावती आई यांचे भजन - प्रातःस्मरण सायंस्मरण विडीओज


4. श्री कलावती आई - भाषण पुष्प क्रमांक ५६


5. भक्ती कशी करावी kalavatimata


6. रमपूज्य कलावतीआईंच्या सुंदर कथा भाग १ सुप्रसन्ना7. परमपुज्य कलावती मातेची कथा भाग २ महादेव भटजी आणि रहीमतखान


8. श्रीकलावतीआईंची श्रवणीय कथा भाग 3 चोर आणि साधु


9. श्री कलावतीआईंच्या छान गोष्टी ४ संस्कार


10. श्री कलावतीआईंच्या सुंदर कथा ५ प्रारब्ध


11. कलावतीआईंच्या सुंदर कथा ७ निष्काम भक्ती


12. श्री कलावतीआईंच्या सुंदरकथा ८ परीक्षा


13. Gurupurnima गुरुमहिमा


इतर माहिती स्त्रोत 

1. https://shriharimandiram.org/


2. https://parampujyakalavatiaai.blogspot.com/2019/12/blog-post.html


3. Kalavati Aai Balopasana in Marathi | कलावती आई बालोपासना - https://www.bhaktiras.net


4. पूज्य कलावती आई यांचा जीवनपट उलगडणार लेख - परमपूज्य कलावती आई जयंती विशेष - http://varkariyuva.blogspot.com


5. Shri Kalavati Mata - http://www.hindupedia.com


6. Gurumaa Kalavati Aai - https://shivangibhatt.com


Friday, September 10, 2021

Sant Shri Gajanan Maharaj related selected Books links, Ph.D Theses, Films-Videos, Other Information Sources

 संत गजानन महाराज यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ साहित्य लिंक्स, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

                  Image Reference: https://www.bhaktiphotos.com/wp-content/uploads/2021/07/Gajanan-Maharaj-Ji-Photo.jpg

विनम्र अभिवादन 


निवडक ग्रंथ साहित्य लिंक्स 

1. श्री गजानन विजय ग्रंथ एवं विभिन्न साहित्य - http://www.gajananmaharajamerica.org


2. श्री गजानन विजय ग्रंथ - https://www.shrigmap.org


3. Jai Gajanan – Shankar balwant Pandit - https://www.gajananmaharaj.org


निवडक पीएच. डी  प्रबंध

1. Management of funds of non profit organisations a case study of selected religious trusts in maharashtra with special reference to shri gajanan maharaj sansthan shegaon


निवडक चित्रपट - विडीओज

1. Shegaon Ke Gajanan Maharaj Full Movie | Hindi Bhakti Movies Full HD | Hindi Devotional Movies


2. Yogi Shree Gajanan Maharaj | Sumeet Music Marathi Movie | Marathi Chitapat


3. Sant Gajanan Shegavicha (GP Films) Part-01


4. Sant Gajanan Shegavicha (GP Films) Part-02


5. Anantkoti Brahmand Nayak Guru Gajanan Namo Namah


6. गजानन महाराज प्रकटदिन विशेष - Gajanan Maharaj Bavani | श्री गजानन महाराज बावन्नी


7. Shri Gajanan Maharaj Bavani श्री गजानन महाराज बावन्नी


8. गजानन महाराज आरती / Gajanan Maharaj Aarti With Lyrics


9. संतकवी श्री दासगणूविरचित श्रीगजाननस्तोत्र | Gajanan Maharaj Prarthana Stotra


10. Top 12 - Gajanan Maharajanchi Gani - गजानन महाराजांची गाणी 


11. Shree Gajanan BavaniSampurna


12. श्री गजानन स्तोत्र - रवींद्र साठे || Shree Gajanan Stotra - Ravindra Sathe || Swami Gajanan


13. MV: गजानन महाराज मंदिर, शेगाव | Gajanan Maharaj Mandir, Shegaon


इतर माहिती स्त्रोत 

1. श्री गजानन महाराज संस्थान,शेगाव


2. शेगावीचा योगीराणा संत गजानन महाराज - http://www.dattamaharaj.com


3.श्री गजानन महाराज (शेगाव) - https://www.hindujagruti.org


4. श्री गजानन महाराज - https://www.santsahitya.in


5. Gajanan Maharaj songs - https://gaana.com


6. श्रीगजाननस्तोत्र -http://www.gajanandarshan.org/marathi_stotra.php7. शेगाव - https://vishwakosh.marathi.gov.in


8. गजानन महाराज - https://mr.wikipedia.org


Monday, August 30, 2021

Govind Vinayak Karandikar (Vinda) related selected Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 गोविंद विनायक करंदीकर (विंदा) यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  

Image Reference: https://mahamtb.com/Encyc/2018/8/23/2_12_06_02_vinda_1_H@@IGHT_376_W@@IDTH_800.jpg

                                               विनम्र अभिवादन


निवडक पीएच. डी प्रबंध (https://shodhganga.inflibnet.ac.in)

1. G V Vinda karandikar Ek chikitsak

गो. वि. (विंदा) करंदीकर : एक चिकित्सक अभ्यास


निवडक पीएच. डी प्रबंध  (Source: http://irgu.unigoa.ac.in)

1. मराठी कवितेतील आधुनिकता आणि आधुनिकवाद : बा. सी. मर्ढेकर, पु. शी. रेगे, विंदा करंदीकर, दिलीप चित्रे, आणि अरुण कोलटकर यांच्या विशेष संदर्भात : एक चिकित्सक अभ्यास [ A critical study of modernity and modernism in Marathi Poetry with special reference to B. S. Mardhekar, P.S.Rege, Vinda Karandikar, Dilip Chitre and Arun Kolatkar ]निवडक विडीओज

1. Vinda Karandikar - गोविंद विनायक (विंदा) करंदीकर | Maharashtrache Shilpkar | Arth Marathi


2. ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारे साहित्यिक गोविंद विनायक करंदीकर उर्फ'विंदा करंदीकर' यांची जयंती. – DD Sahyadri News


3. Vinda Karandikar Ep 01 – Doordarshan Sahyadri


4. Vinda Karandikar Ep 02 – Doordarshan Sahyadri


5. Nakshatranche Dene Ep. 9 Part - 1


6. Nakshatranche Dene March 21 '10 Part - 2


7. Vinda Karandikar presents 'daatapasun daatakade'


8. Vinda Karandikar presents 3 poems incl 'denaryane det jaawe'


9. Kavitecha Gana Hotana | Ep 20 | Vi. Da. Karandikar -2


10. Kavitecha Paan | KaavyaShravya Series | Episode 03 | Vinda Karandikarइतर माहिती स्त्रोत

1. Vinda Karandikar - https://en.wikipedia.org


2. गोविंद विनायक करंदीकर - https://mr.wikipedia.org


3. Vinda Karandikar Biography - https://www.poemhunter.com


4. Meet the author vinda karandikar - http://sahitya-akademi.gov.in


5. विंदा करंदीकर - https://marathiworld.com


6. विंदा करंदीकर कविता - https://marathikavitaa.wordpress.com


7. विंदा करंदीकर  कविता - http://marathikavitasangrah.in


8. Vinda Karandikar - https://www.poetryfoundation.org


9. गीतकार विंदा करंदीकर - https://www.aathavanitli-gani.com


10. प्रतिभावंत कवी, तत्वचिंतक विं.दा करंदीकर - https://www.marathisrushti.com 


11. त्याला इलाज नाही - विं.दा  करंदीकर -https://www.webmarathi.in


12. लागेल जन्मावें पुन्हा- https://gazalkavita.wordpress.com


13. एटू लोकांचा देश कविता- विं.दा करंदीकर - http://marathichildrenssongs.blogspot.com


14. विंदा करंदीकर - http://kavitakosh.org


15. मराठी भाषेतील नावाजलेले साहित्यिक विंदा करंदीकर - https://sahityakalp.com


16. राणीची बाग – विंदा करंदीकर - https://archive.org


17. पाठ आणि पोट यांचा झाला टाळ - http://emaaymarathi.blogspot.com

Wednesday, August 25, 2021

Lokshahir Wamandada Kardak related selected Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 लोकशाहीर वामनदादा कर्डक यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


Image Reference: https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode400/5480203/5480203-1589530083257-0bfb486fee178.jpg

                                           विनम्र अभिवादन

निवडक पीएच. डी प्रबंध (https://shodhganga.inflibnet.ac.in)

1. Wamandada Kardak yanchya geetkavyatun yenare Dr Babasaheb Ambedkaranche tatvadnyan swarup ani chikitsa
निवडक विडीओज

1. Waman Dada Kardak Documentary


2. माणसा इथे मी |वामनदादा कर्डक | इंद्रजित भालेराव - ज्ञानोपासक मराठी विभाग


3. Geet Bheemayan | Janmale Bheemaaiche Baal | Kavita Krishnamurti | Wamandada Kardak | Dr.Sanjay Mohad - Times Music Marathi


4. Geet Bheemayan -Godatiri Padala - Arati Ankalikar - Wamandada Kardak - Dr.Sanjay Mohad - TimesMusic Marathi


5. Geet Bheemayan | Ye Kokile Ye | Sawani Shende | Wamandada Kardak | Dr.Sanjay Mohad


6. Bheemayan | थोर धुरंधर | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर | Hariharan | Dr.Sanjay Mohad | Wamandada Kardak


7. Geet Bheemayan | AajMazya Manachi | Raghunandan Panshikar | Wamandada Kardak | Dr.Sanjay Mohad


8. Geet Bheemayan | भायखळ्याच्या मंडीमधले | Sadhana Sargam | Dr. Sanjay Mohad | Wamandada Kardak


9. Geet Bheemayan | मन माझे | Manjusha Patil | Wamandada Kardak | Dr.Sanjay Mohad 10. Geet Bheemayan | घटना घटनाकाराची | Ravindra Sathe | Dr.Sanjay Mohad | Wamandada Kardak


11. Geet Bheemayan - Mi Ekata Ahe - Bela Shende - Wamandada Kardak - Dr.Sanjay Mohad


12. वामनदादा कर्डक -भीमाची लेखणी Vamandada Kardak


13. वामनदादा कर्डक - पैदा हो तो भीमसा नर पैदा हो.


14. भीमा तुज्या मतांची जर 5 लोक असते " वामन दादा कर्डक " गीत


15. Bheemwaani


16. Shahir waman kardak


इतर माहिती स्त्रोत

1. लोकशाहीर वामनदादा कर्डक - http://wamandada.blogspot.com


2. वामनदादा कर्डक - https://www.marathisrushti.com


3. Vaman Kardak Songs - https://www.saregama.com/


4. वामनदादा कर्डक - https://mr.m.wikipedia.org


Gangadhar Gadgil related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

  साहित्यिक   गंगाधर गाडगीळ  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ,   पीएच. डी प्रबंध,   विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत    Image Reference: https://www....