Tuesday, July 28, 2020

Sant Narhari Sonar related selected Ph.D Theses, Videos, Other Information


संत नरहरी सोनार यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, इतर माहिती 


विनम्र अभिवादन 


निवडक पीएच. डी प्रबंधनिवडक चित्रपट / विडीओजइतर माहिती 
Monday, July 27, 2020

Dr. A P J Abdul Kalam related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other information sources

डॉ. ए. पी . जे. अब्दुल कलाम  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध , विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 


 

निवडक ग्रंथ
1.  टरनिंग पॉइंट - डॉ. ए. पी .जे. अब्दुल कलाम (source-http://db.44books.com)

 निवडक पीएच. डी प्रबंध (Source- Shodhganga Website)निवडक विडीओज
 इतर माहिती स्त्रोत 


                        

Sant Tulsidas related Selected Books, Ph.D Theses, Videos - Films, Articles, Other Information sources

संत तुलसीदास यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच.डी प्रबंध, विडीओज , इतर माहिती विषयक वेबसाईटसंत तुलसीदास जयंती  - विनम्र अभिवादन 

संत तुलसीदास यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथसंत तुलसीदास यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच.डी प्रबंध (Source: Shodhganga Website)


 

संत तुलसीदास यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज


 संत तुलसीदास यांच्याशी संबंधित इतर माहिती

 विषयक वेबसाईट / लेख 


  
 

           

Sunday, July 26, 2020

Kargil related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Articles, Kargil Vijay Diwas

कारगिल विजय दिवस व कारगिल संबंधित निवडक  - ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, लेख माहिती 
Kargil related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Articles
विनम्र अभिवादन 
ग्रंथ / Books

पीएच. डी प्रबंध / Ph.D Theses
लेख / माहिती - Article/ Information

विडीओज / Videos

 

BharatRatna Ustad Bismillah Khan related selected Videos, Other Information Sources

  भारतरत्न उस्ताद बिस्मिला खान  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत      image Reference :    https://images.ind...