Translate

Wednesday, July 15, 2020

Pakistan Research Repository

Pakistan Research Repository
  Pakistan Research Repository हि Higher Education Commission, 

Islamabad यांनी तयार केली असून, सध्या या रीपोझीटरी मध्ये Theses- 

13317, Monographs-14, Textbook-11आहेत. या रीपोझीटरी मध्ये Issue 

Date, Author, Title, Subject नुसार शोधता येते.

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Leelavati Bhagvat related Selected Book, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

लेखिका लीलावती भागवत    यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :  https:...