Wednesday, July 15, 2020

Pakistan Research Repository

Pakistan Research Repository




  Pakistan Research Repository हि Higher Education Commission, 

Islamabad यांनी तयार केली असून, सध्या या रीपोझीटरी मध्ये Theses- 

13317, Monographs-14, Textbook-11आहेत. या रीपोझीटरी मध्ये Issue 

Date, Author, Title, Subject नुसार शोधता येते.

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Maharshi Valmiki related selected Books, Ph.D Theses

  महर्षी वाल्मिकी यांच्याशी   संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध Image Reference:  https://imgeng.jagran.com/images/2020/oct/valmiki416041...