Translate

Wednesday, July 15, 2020

Pakistan Research Repository

Pakistan Research Repository
  Pakistan Research Repository हि Higher Education Commission, 

Islamabad यांनी तयार केली असून, सध्या या रीपोझीटरी मध्ये Theses- 

13317, Monographs-14, Textbook-11आहेत. या रीपोझीटरी मध्ये Issue 

Date, Author, Title, Subject नुसार शोधता येते.

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...