Wednesday, July 15, 2020

Pakistan Research Repository

Pakistan Research Repository
  Pakistan Research Repository हि Higher Education Commission, 

Islamabad यांनी तयार केली असून, सध्या या रीपोझीटरी मध्ये Theses- 

13317, Monographs-14, Textbook-11आहेत. या रीपोझीटरी मध्ये Issue 

Date, Author, Title, Subject नुसार शोधता येते.

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Shrilal Shukla related Selected Books, Ph.D Thesis, Videos, Other Information Sources

  साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी  प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत       Image Address :...