Translate

Wednesday, July 15, 2020

Pakistan Research Repository

Pakistan Research Repository
  Pakistan Research Repository हि Higher Education Commission, 

Islamabad यांनी तयार केली असून, सध्या या रीपोझीटरी मध्ये Theses- 

13317, Monographs-14, Textbook-11आहेत. या रीपोझीटरी मध्ये Issue 

Date, Author, Title, Subject नुसार शोधता येते.

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Mohan kherde related Selected Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources - Articles

  आदरणीय   डॉ. मोहन खेरडे सर  यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत - लेख   Image address:  https://www.sgba...