Monday, September 13, 2021

Gangadhar Gadgil related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 साहित्यिक गंगाधर गाडगीळ यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


Image Reference: https://www.mymahanagar.com/wp-content/uploads/2021/08/vishwa-vishesh-photo-9.jpg

जन्म २५ ऑगस्ट १९२३  - मृत्यू १५ सप्टेंबर २००८ 

                                          विनम्र अभिवादन

निवडक ग्रंथ 

1. खर सांगायचे म्हणजे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


2. वेड्यांचा चौकौन (तीन अंकी सामाजिक नाटक) - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


3. तलावातले चांदणे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


4. आजकालचे साहित्यिक - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


5. मानसचित्रे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


6. कडू आणि गोड - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


7. गोपुरांच्या प्रदेशात - गंगाधर गाडगीळ -https://archive.org


8. भिरभिरे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


निवडक पीएच. डी प्रबंध (https://shodhganga.inflibnet.ac.in)

1. १९४५ ते १९६० या कालखंडातील मराठी वाण्ग्मयातील स्त्रियांचे व्यक्तीचित्ररेखाटन – एक चिकित्सक अभ्यास (पु. भा. भावे, अरविंद गोखले, व्यंकटेश मांडगूळकर व गंगाधर गाडगीळ यांचा विशेष अभ्यास)


निवडक विडीओज

1. Leena Bhagwat Abhivachan | Kadu aani Goad - कडू आणि गोड - Gangadhar Gadgil


2. किडलेली माणसं गंगाधर गाडगीळ Kidaleli Manase Gangadhar Gadgil


3. बायकोची मैत्रीण -गंगाधर गाडगीळ (विनोदी कथा )


4. राजमुकुट - गंगाधर गाडगीळ(विनोदी कथा)


5. भागलेला चांदोबा Bhagalela Chandoba..... Gangadhar Gadgil


6. प्रिया आणि मांजर -गंगाधर गाडगीळ


7. " स्त्री " - गंगाधर गाडगीळ -विनोदी कथा


8. कबुतरे कथा -गंगाधर गाडगीळ


9. ग्रंथयात्रा भाग ४२ - गाडगीळांच्या कथा (मराठी) - गंगाधर गाडगीळ Short stories by Gangadhar Gadgil


10. Granthyatra Episode 42 - Gadgilanchya Katha (English) - Short stories by Gangadhar Gadgil


इतर माहिती स्त्रोत

1. गंगाधर गाडगीळ - https://mr.m.wikipedia.org


2. गंगाधर गाडगीळ - https://vishwakosh.marathi.gov.in


3. गंगाधर गाडगीळ - https://www.lokmat.com


4. गंगाधर गाडगीळ - https://prahaar.in


5. नवकथेचे अध्वर्यूगंगाधर गाडगीळ - https://sahityakalp.com6. गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ - https://maharashtranayak.in


7. Gangadhar Gopal Gadgil - https://www.loc.gov


Saturday, September 11, 2021

Param Pujya Kalavati Aai related selected Videos, Other Information Sources

 परम पूज्य कलावती आई यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

Image Reference: https://shivangibhatt.com/wp-content/uploads/2020/06/Kalavati-Aai.jpg

विनम्र अभिवादन निवडक  विडीओज

1. Kalavati Aai Balopasana प.पू.कलावती माता बालोपासना


2. परमपुज्य श्रीकलावतीआईंचा खडतर जीवनप्रवास संक्षिप्त परिचय |श्री कलावतीआई जन्मोत्सव |


3. परमपूज्य श्री कलावती आई यांचे भजन - प्रातःस्मरण सायंस्मरण विडीओज


4. श्री कलावती आई - भाषण पुष्प क्रमांक ५६


5. भक्ती कशी करावी kalavatimata


6. रमपूज्य कलावतीआईंच्या सुंदर कथा भाग १ सुप्रसन्ना7. परमपुज्य कलावती मातेची कथा भाग २ महादेव भटजी आणि रहीमतखान


8. श्रीकलावतीआईंची श्रवणीय कथा भाग 3 चोर आणि साधु


9. श्री कलावतीआईंच्या छान गोष्टी ४ संस्कार


10. श्री कलावतीआईंच्या सुंदर कथा ५ प्रारब्ध


11. कलावतीआईंच्या सुंदर कथा ७ निष्काम भक्ती


12. श्री कलावतीआईंच्या सुंदरकथा ८ परीक्षा


13. Gurupurnima गुरुमहिमा


इतर माहिती स्त्रोत 

1. https://shriharimandiram.org/


2. https://parampujyakalavatiaai.blogspot.com/2019/12/blog-post.html


3. Kalavati Aai Balopasana in Marathi | कलावती आई बालोपासना - https://www.bhaktiras.net


4. पूज्य कलावती आई यांचा जीवनपट उलगडणार लेख - परमपूज्य कलावती आई जयंती विशेष - http://varkariyuva.blogspot.com


5. Shri Kalavati Mata - http://www.hindupedia.com


6. Gurumaa Kalavati Aai - https://shivangibhatt.com


Friday, September 10, 2021

Sant Shri Gajanan Maharaj related selected Books links, Ph.D Theses, Films-Videos, Other Information Sources

 संत गजानन महाराज यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ साहित्य लिंक्स, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

                  Image Reference: https://www.bhaktiphotos.com/wp-content/uploads/2021/07/Gajanan-Maharaj-Ji-Photo.jpg

विनम्र अभिवादन 


निवडक ग्रंथ साहित्य लिंक्स 

1. श्री गजानन विजय ग्रंथ एवं विभिन्न साहित्य - http://www.gajananmaharajamerica.org


2. श्री गजानन विजय ग्रंथ - https://www.shrigmap.org


3. Jai Gajanan – Shankar balwant Pandit - https://www.gajananmaharaj.org


निवडक पीएच. डी  प्रबंध

1. Management of funds of non profit organisations a case study of selected religious trusts in maharashtra with special reference to shri gajanan maharaj sansthan shegaon


निवडक चित्रपट - विडीओज

1. Shegaon Ke Gajanan Maharaj Full Movie | Hindi Bhakti Movies Full HD | Hindi Devotional Movies


2. Yogi Shree Gajanan Maharaj | Sumeet Music Marathi Movie | Marathi Chitapat


3. Sant Gajanan Shegavicha (GP Films) Part-01


4. Sant Gajanan Shegavicha (GP Films) Part-02


5. Anantkoti Brahmand Nayak Guru Gajanan Namo Namah


6. गजानन महाराज प्रकटदिन विशेष - Gajanan Maharaj Bavani | श्री गजानन महाराज बावन्नी


7. Shri Gajanan Maharaj Bavani श्री गजानन महाराज बावन्नी


8. गजानन महाराज आरती / Gajanan Maharaj Aarti With Lyrics


9. संतकवी श्री दासगणूविरचित श्रीगजाननस्तोत्र | Gajanan Maharaj Prarthana Stotra


10. Top 12 - Gajanan Maharajanchi Gani - गजानन महाराजांची गाणी 


11. Shree Gajanan BavaniSampurna


12. श्री गजानन स्तोत्र - रवींद्र साठे || Shree Gajanan Stotra - Ravindra Sathe || Swami Gajanan


13. MV: गजानन महाराज मंदिर, शेगाव | Gajanan Maharaj Mandir, Shegaon


इतर माहिती स्त्रोत 

1. श्री गजानन महाराज संस्थान,शेगाव


2. शेगावीचा योगीराणा संत गजानन महाराज - http://www.dattamaharaj.com


3.श्री गजानन महाराज (शेगाव) - https://www.hindujagruti.org


4. श्री गजानन महाराज - https://www.santsahitya.in


5. Gajanan Maharaj songs - https://gaana.com


6. श्रीगजाननस्तोत्र -http://www.gajanandarshan.org/marathi_stotra.php7. शेगाव - https://vishwakosh.marathi.gov.in


8. गजानन महाराज - https://mr.wikipedia.org


Gangadhar Gadgil related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

  साहित्यिक   गंगाधर गाडगीळ  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ,   पीएच. डी प्रबंध,   विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत    Image Reference: https://www....