Monday, September 13, 2021

Gangadhar Gadgil related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 साहित्यिक गंगाधर गाडगीळ यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


Image Reference: https://www.mymahanagar.com/wp-content/uploads/2021/08/vishwa-vishesh-photo-9.jpg

जन्म २५ ऑगस्ट १९२३  - मृत्यू १५ सप्टेंबर २००८ 

                                          विनम्र अभिवादन

निवडक ग्रंथ 

1. खर सांगायचे म्हणजे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


2. वेड्यांचा चौकौन (तीन अंकी सामाजिक नाटक) - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


3. तलावातले चांदणे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


4. आजकालचे साहित्यिक - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


5. मानसचित्रे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


6. कडू आणि गोड - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


7. गोपुरांच्या प्रदेशात - गंगाधर गाडगीळ -https://archive.org


8. भिरभिरे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


निवडक पीएच. डी प्रबंध (https://shodhganga.inflibnet.ac.in)

1. १९४५ ते १९६० या कालखंडातील मराठी वाण्ग्मयातील स्त्रियांचे व्यक्तीचित्ररेखाटन – एक चिकित्सक अभ्यास (पु. भा. भावे, अरविंद गोखले, व्यंकटेश मांडगूळकर व गंगाधर गाडगीळ यांचा विशेष अभ्यास)


निवडक विडीओज

1. Leena Bhagwat Abhivachan | Kadu aani Goad - कडू आणि गोड - Gangadhar Gadgil


2. किडलेली माणसं गंगाधर गाडगीळ Kidaleli Manase Gangadhar Gadgil


3. बायकोची मैत्रीण -गंगाधर गाडगीळ (विनोदी कथा )


4. राजमुकुट - गंगाधर गाडगीळ(विनोदी कथा)


5. भागलेला चांदोबा Bhagalela Chandoba..... Gangadhar Gadgil


6. प्रिया आणि मांजर -गंगाधर गाडगीळ


7. " स्त्री " - गंगाधर गाडगीळ -विनोदी कथा


8. कबुतरे कथा -गंगाधर गाडगीळ


9. ग्रंथयात्रा भाग ४२ - गाडगीळांच्या कथा (मराठी) - गंगाधर गाडगीळ Short stories by Gangadhar Gadgil


10. Granthyatra Episode 42 - Gadgilanchya Katha (English) - Short stories by Gangadhar Gadgil


इतर माहिती स्त्रोत

1. गंगाधर गाडगीळ - https://mr.m.wikipedia.org


2. गंगाधर गाडगीळ - https://vishwakosh.marathi.gov.in


3. गंगाधर गाडगीळ - https://www.lokmat.com


4. गंगाधर गाडगीळ - https://prahaar.in


5. नवकथेचे अध्वर्यूगंगाधर गाडगीळ - https://sahityakalp.com6. गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ - https://maharashtranayak.in


7. Gangadhar Gopal Gadgil - https://www.loc.gov


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Aai (Mother) related selected Books, Ph.D Theses, Films, Video Songs, Other Information Sources

आई  संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध, चित्रपट , गीत विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   image reference:  https://1.bp.blogspot....