Translate

Monday, September 13, 2021

Gangadhar Gadgil related selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 साहित्यिक गंगाधर गाडगीळ यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


Image Reference: https://www.mymahanagar.com/wp-content/uploads/2021/08/vishwa-vishesh-photo-9.jpg

जन्म २५ ऑगस्ट १९२३  - मृत्यू १५ सप्टेंबर २००८ 

                                          विनम्र अभिवादन

निवडक ग्रंथ 

1. खर सांगायचे म्हणजे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


2. वेड्यांचा चौकौन (तीन अंकी सामाजिक नाटक) - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


3. तलावातले चांदणे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


4. आजकालचे साहित्यिक - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


5. मानसचित्रे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


6. कडू आणि गोड - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


7. गोपुरांच्या प्रदेशात - गंगाधर गाडगीळ -https://archive.org


8. भिरभिरे - गंगाधर गाडगीळ - https://archive.org


निवडक पीएच. डी प्रबंध (https://shodhganga.inflibnet.ac.in)

1. १९४५ ते १९६० या कालखंडातील मराठी वाण्ग्मयातील स्त्रियांचे व्यक्तीचित्ररेखाटन – एक चिकित्सक अभ्यास (पु. भा. भावे, अरविंद गोखले, व्यंकटेश मांडगूळकर व गंगाधर गाडगीळ यांचा विशेष अभ्यास)


निवडक विडीओज

1. Leena Bhagwat Abhivachan | Kadu aani Goad - कडू आणि गोड - Gangadhar Gadgil


2. किडलेली माणसं गंगाधर गाडगीळ Kidaleli Manase Gangadhar Gadgil


3. बायकोची मैत्रीण -गंगाधर गाडगीळ (विनोदी कथा )


4. राजमुकुट - गंगाधर गाडगीळ(विनोदी कथा)


5. भागलेला चांदोबा Bhagalela Chandoba..... Gangadhar Gadgil


6. प्रिया आणि मांजर -गंगाधर गाडगीळ


7. " स्त्री " - गंगाधर गाडगीळ -विनोदी कथा


8. कबुतरे कथा -गंगाधर गाडगीळ


9. ग्रंथयात्रा भाग ४२ - गाडगीळांच्या कथा (मराठी) - गंगाधर गाडगीळ Short stories by Gangadhar Gadgil


10. Granthyatra Episode 42 - Gadgilanchya Katha (English) - Short stories by Gangadhar Gadgil


इतर माहिती स्त्रोत

1. गंगाधर गाडगीळ - https://mr.m.wikipedia.org


2. गंगाधर गाडगीळ - https://vishwakosh.marathi.gov.in


3. गंगाधर गाडगीळ - https://www.lokmat.com


4. गंगाधर गाडगीळ - https://prahaar.in


5. नवकथेचे अध्वर्यूगंगाधर गाडगीळ - https://sahityakalp.com6. गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ - https://maharashtranayak.in


7. Gangadhar Gopal Gadgil - https://www.loc.gov


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...