Translate

Saturday, July 18, 2020

Sahityaratna Annabhau Sathe related selected Books, Ph.D Theses, Videos, other information sources

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ  साठे  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, एम.फिल प्रबंध, लेख , माहितीपट -गीत , इतर माहिती स्त्रोत विनम्र अभिवादन 

ग्रंथ / Book

१. लोकशाहीर अण्णाभाऊ  साठे  निवडक वाङ्मय


२. अण्णाभाऊ साठे - बजरंग कोरडे 


मराठी थेसिस/ प्रबंध 


२. अण्णाभाऊ  साठे  समाजविचार  आणि  साहित्य  विवेचन


३. अण्णाभाऊ  साठे  यांच्या  साहित्यातील  विद्रोही  जाणीव  स्वरूप  आणि  चिकित्सा


४. संयुक्त  महाराष्ट्राच्या  चळवळीचा मराठी   शाहिरी  वाङ्मयावरील  प्रभावाचा  विवेचक  अभ्यास  विशेष  संदर्भ  शाहीर  अण्णाभाऊ  साठे,  अमर  शेख, द  ना  गव्हाणकर


५. अण्णाभाऊ  साठे  यांच्या  साहित्यातील  नैतिकतेचे  स्वरूप  एक  चिकित्सक  अभ्यास


६. नांदेड  जिल्ह्यातील  मातंग  समाजाच्या  आर्थिक  विकासात  लोकशाहीर  अण्णाभाऊ  साठे  विकास  महामंडळाच्या  योगदान  एक  चिकित्सकच  अध्ययन  १९९८  ते  २००८


७. अण्णाभाऊ  साठे  आणि  शंकरराव  खरात  यांच्या  कथांमधील  स्त्रीचित्रण


८. अण्णाभाऊ साठे यांच्या कादंबर्यातील स्त्री विश्व एक चिकित्सक अभ्यास 


इंग्रजी भाषेतील थेसिस/ प्रबंध 

. Tamasha folk theatre of maharashtra


२. Caste System and dalit feminism: a comparative study of mang and mahar women in western Maharashtra


एम.फिल. प्रबंध 

१. अण्णाभाऊ साठे यांचे शाहिरी वाण्ग्मय


Movie/ Film/ Documentary/Song/ Story 

१. वारणेचा वाघ 


२. अण्णा भाऊ साठे पोवाडा 


३. IBN Lokmat Special Show on Annabhau Sathe Birth Anniversary


४. फकिरा कादंबरी समीक्षा 


५. Lokshahir Annabhau Sathe AWAAZ India TV


६. स्मशानातील सोनं


लेख 

१. Annabhau Sathe the writer of inner feelings of downtrodden


२. A Brief Review of A.B Sathe’s Literary Work


३. Anna Bhau Sathe’s contribution to the indian labour movement


४. Manifestation of caste and class in anna bhau sathe’s fakira and baburao bagul’s jenvha mi jaat chorli hoti


५. अण्णा भाऊ कुणाचे ?


६. अण्णा भाऊ साठे एक विद्यापीठ


७. अण्णा भाऊंच्या साहित्याचे अंतरंग 


८. लेबर कॅम्प च्या मातीत घडले लोकशाहीर अण्णा


९. साहित्याची खाण  लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंच लिखाण 


१०. वारणेचा वाघ अण्णाभाऊ साठे - दासू भगत - मराठी सृष्टी 


इतर माहिती विषयक वेबसाइट 

१. विकिपीडिया - अण्णाभाऊ साठे 


२. विकिपीडिया - अण्णाभाऊ साठे 


३. साठे अण्णाभाऊ - मराठी सृष्टी 


४. अण्णाभाऊ साठे - मराठी विश्वकोश


५. साठे अण्णाभाऊ - मराठी विश्वकोश 


 

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...