Thursday, July 16, 2020

Baliraja Magazine Information

बळीराजा मासिक

https://www.digitalbaliraja.com/बळीराजा मासिकाची वरील वेबसाईट असून यावर शेतीविषयक माहिती

जसे कि, पीकनिहाय माहिती, जमीन, पाणी, अर्थशास्त्र, खत 

व्यवस्थापन, पिक सरंक्षण, तन व्यवस्थापन, कृषी अवजारे, बियाणे, 

जोडधंदे व पशुपालन इत्यादी विषयी लेख दिलेले आहेत. बळीराजा 

मासिकाच्या वर्गणी बद्दलची माहिती दिलेली आहे. बळीराजा मासिकाचे

 एप्रिल -२०२०, मे -२०२०, जून -२०२०, जुलै -२०२० चे ई-मासिकाचे

 अंक उपलब्ध आहे.   


1 comment:

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Maharshi Valmiki related selected Books, Ph.D Theses

  महर्षी वाल्मिकी यांच्याशी   संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध Image Reference:  https://imgeng.jagran.com/images/2020/oct/valmiki416041...