Monday, July 13, 2020

CogPrints an electronic archive for self-archive papers

CogPrints an electronic archive for self-archive papers 

http://cogprints.org/index.html


   


  CogPrints हा ई- वाचनसाहीत्याचा फुलटेक्स्ट डाटाबेस असून 

यामध्ये वर्ष 1950 ते 2017 पर्यंतचे Biology (577), Computer Science (1236), Electronic Publishing (118), Journals (874), 

Linguistics (386), Neuroscience (821), Philosophy (981), 

Psychology (1733) एवढे वाचनसाहित्य उपलब्ध आहे.


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Maharshi Valmiki related selected Books, Ph.D Theses

  महर्षी वाल्मिकी यांच्याशी   संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध Image Reference:  https://imgeng.jagran.com/images/2020/oct/valmiki416041...