Monday, July 13, 2020

CogPrints an electronic archive for self-archive papers

CogPrints an electronic archive for self-archive papers 

http://cogprints.org/index.html


   


  CogPrints हा ई- वाचनसाहीत्याचा फुलटेक्स्ट डाटाबेस असून 

यामध्ये वर्ष 1950 ते 2017 पर्यंतचे Biology (577), Computer Science (1236), Electronic Publishing (118), Journals (874), 

Linguistics (386), Neuroscience (821), Philosophy (981), 

Psychology (1733) एवढे वाचनसाहित्य उपलब्ध आहे.


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Aai (Mother) related selected Books, Ph.D Theses, Films, Video Songs, Other Information Sources

आई  संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध, चित्रपट , गीत विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   image reference:  https://1.bp.blogspot....