Translate

Wednesday, November 4, 2020

Maruti Chitampalli related Selected Book, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 निसर्ग साहित्यिक मारुती चितमपल्ली यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत


image reference: 
https://birdcount.in/wp-content/uploads/2020/10/Maruti-Chitampalli-by-Dilip-Virkhade_428x600-214x300.jpeg


निवडक ग्रंथ संपदा 

 चित्रग्रीव एका कबुतराची कथा – धन गोपाळ मुखर्जी

 अनुवाद मारुती चितमपल्ली


निवडक पीएच. डी प्रबंध 

(source: https://shodhganga.inflibnet.ac.in/)


निवडक विडीओज
5. हणमंत मामा -मारुति चितमपल्ली (चकवा चांदणं) स्वर शरद आढाव 


6. चित्रकार अलमेलकर -मारुति चितामपल्ली (चकवाचांदण -एक व्ंनोपनिषद ) स्वर शरद आढाव


7. सप्तसूर - मारुती चितमपल्ली स्वर शरद आढाव


8. महुवा - मारुती चितमपल्ली स्वर शरद आढाव 


9. अनामिका -मारुती चितमपल्ली ( हृदयस्पर्शी ) स्वर शरद आढाव 


10. सहा डोळे दोन हात-मारुती चितमपल्ली (उत्तरार्ध )


11. सहा डोळे दोन हात-मारुती चितमपल्ली (भाग दुसरा ) वाचक स्वर  :  मोनिका जोशी :  शरद आढाव


12. सहा डोळे दोन हात-मारुती चितमपल्ली (पूर्वार्ध)


13. नक्षत्रांचे देणे -मारुती चितमपल्ली


14. रानभूल - मारुती चितमपल्ली


15. जंगल वाट - मारुती चितमपल्ली स्वर :सुमित्रा  : निता जयवंत माधव   : शरद आढाव 


16. पाऊलखुणा – एक अलवार- अस्पर्श प्रेम कथा मारुती चितमपल्ली स्वर : सुमित्रा - प्रिया प्रभुदेसाई माधव : शरद आढाव


17. नेमेची येतो पावसाळा - मारुती चितमपल्ली स्वर शरद आढाव 


18. अद्भुत सृष्टी ,अद्भुत नाती -मारुती चितमपल्ली स्वर शरद आढाव

 

19. पग घुंगरू बांध ! मारुती चितमपल्ली स्वर शरद आढाव

 

20. Special Report | वनपुरूष जंगलातून सोलापुरात का आला? मारुती चितमपल्ली यांचा कर्मभूमीला निरोप


21. चंद्रमाधवीच्या देशात ! मारुती चितमपल्ली (अद्भुत कथा) स्वर शरद आढाव

 

22. गारवी आणि रुद्धा-एक दंतकथा : मारुती चितमपल्ली स्वर शरद आढाव

 

23. माळरान - मारुती चितमपल्ली स्वर अनुपमा कुलकर्णी शरद आढाव 


24. कस्तुरीची माती - मारुती चितमपल्ली स्वर : शरद आढाव प्रियांका कद्रेकर


25. पऱ्यांचा परिसर - मारुती चितमपल्ली स्वर : शरद आढाव


26. रिठी गाव' मारुती चितमपल्ली स्वर : शरद आढाव

 

27. पक्षीमित्रांच्या अडचणी, शंका, समस्यांचे समाधान - मारुती चितमपल्ली 


28. वन्यजीव प्रेमी, अरण्य ऋषि मारूती चित्तमपल्ली जी के साथ साक्षात्कार


29. डॉ. सलीम अली यांच्या आठवणी - मारुती चितमपल्ली 


30. चकवा-चांदणं (सदूगोंड) मारुती चितमपल्ली


31. अरण्यऋषी मा. मारुती चितमपल्ली यांचे समृद्ध पर्यावरणासाठी मार्गदर्शन - 2


32. shri Maruti Chitampalli - मारुती चितमपल्ली-part-1 (Wildlife of Vidarbha)


33. Shri Maruti Chitampalli -part-2


34. Bhag 3 - Shri Maruti Chitampalli sir-मारुती चितमपल्ली-मुकना मोर, मुकना हत्ती व इतर अनुभव35. Bhag--4 Shri Maruti Chitampalli sir- मारुती चितमपल्ली36. Bhag 5 Shri Maruti Chitampalli sir मारुती चितमपल्ली37. वानरांची शेकोटी-भाग-6--shri Maruti Chitampalli sir- मारुती चितमपल्ली -part-0638. झाडावर चढणारी कासव---भाग-7 - श्री. मारुती चितमपल्ली39. मूषक मुनि--श्री मारुती चितमपल्ली-भाग--840. उंदीराचे बुरुज- shri Maruti Chitampalli41. मास्यांचे रांजण -श्री मारुती चितमपल्ली-भाग- 1042. निसर्ग शेती- भाग 11- shri Maruti Chitampalli 43. वाळवीचे वारूळ -भाग 12- मारुती चितमपल्ली


44. लेफ्टनन्ट पार्थचंद्रकांत रागीट यांनी घेतलेली अरण्यऋषी श्री मारुती चितमपल्ली यांची मुलाखत


 

निवडक माहिती स्रोत


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Leelavati Bhagvat related Selected Book, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

लेखिका लीलावती भागवत    यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :  https:...