Wednesday, November 11, 2020

Maulana Abul Kalam Azad related selected Books, Ph.D theses, Videos, Other Information

  मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोतविनम्र अभिवादन निवडक ग्रंथ 

1. India Wins Freedom An Autobiographical Narrative Maulana Abul Kalam Azad Reproduced by Sani H. Panhwar


2. सभापती का भाषण - मौलाना अबुल कलाम आझाद


3. गुबरे खातिर - मौलाना अबुल कलाम आझाद


4. फिसले पावं - मौलाना अबुल कलाम आझाद


5. Indian Wins Freedom -Maulana Abul Kalam Azad


6. Ghubar e Khatir By Abul Kalam Azad.pdf


निवडक पीएच. डी प्रबंध 

(source: https://shodhganga.inflibnet.ac.in/)


निवडक विडीओज

निवडक माहिती स्रोतNo comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Nagnath Kotapalle related Selected Ph.D Thesis, M.Phil Dissertation, Videos, Other Information Sources

  डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक  पीएच. डी प्रबंध,  एम. फिल प्रबंध,   विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत        Image ...