Translate

Wednesday, October 7, 2020

Munshi Premchand related Selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 मुंशी प्रेमचंद यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोतविनम्र अभिवादन 
                  

निवडक ग्रंथ संपदा निवडक पीएच. डी प्रबंध 
(source: https://shodhganga.inflibnet.ac.in/) 
निवडक विडीओजनिवडक माहिती स्रोत

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...