Wednesday, October 7, 2020

Munshi Premchand related Selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 मुंशी प्रेमचंद यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोतविनम्र अभिवादन 
                  

निवडक ग्रंथ संपदा निवडक पीएच. डी प्रबंध 
(source: https://shodhganga.inflibnet.ac.in/) 
निवडक विडीओजनिवडक माहिती स्रोत

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Acharya Ramchandra Shukla related Selected Books, Ph.D Thesis, M.Phil Dissertations, Videos, Other Information Sources

  आचार्य रामचंद्र शुक्ल     यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील   निवडक ग्रंथ, पीएच. डी.  प्रबंध,   एम.  फिल.  प्रबंध,   विडीओज, इतर माहिती स्त्र...