Translate

Thursday, November 11, 2021

Maharshi Dhondo Keshav Karve related selected Books, Ph.D Theses synopsis, Videos, Other Information Sources

 महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध सारांश, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 


Image Reference: https://www.dhyeyaias.com/sites/default/files/Bharat-Ratna-Maharshi-Dhondo-Keshav-Karve.jpg

जन्म १८ एप्रिल १८५८ - मृत्यू  ९ नोव्हेंबर १९६२

                                          विनम्र अभिवादन

निवडक ग्रंथ 

1. आधुनिक भारत के निर्माता महर्षी धोंडो केशव कर्वे – लेखक जी. एल. चन्दावरकर


2. महाराष्ट्राचे शिल्पकार महर्षी धोंडो केशव कर्वे – लेखक  डॉ. न. म. जोशी – महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ मुंबई - https://sahitya.marathi.gov.in/निवडक पीएच. डी प्रबंध सारांश (Ph.D Synopsis)


1. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य : समाजशास्त्रीय अध्ययन -  https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in


निवडक विडीओज

1. आपले भारतरत्न! | महर्षी धोंडो केशव कर्वे अलौकिक यांचा आयुष्यपट | ABP MAJHA


2. Dhondo Keshav Karve /धोंडो केशव कर्वे


3. Biography of Dhondo Keshav Karve, Social reformer who worked for women’swelfare


इतर माहिती स्त्रोत

1. महर्षी कर्वे  धोंडो केशव - https://vishwakosh.marathi.gov.in


2. धोंडो केशव कर्वे - https://bharatdiscovery.org


3. धोंडो केशव कर्वे - https://www.marathisrushti.com


4. Dhondo Keshav Karve - https://en.m.wikipedia.org


5. महर्षी डॉ॰ धोंडो केशव कर्वे  - https://hi.m.wikipedia.org


6. Dhondo Keshav Karve - https://www.britannica.com7. Maharshi Dhondo Keshav Karve - https://www.talukadapoli.comNo comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...