Translate

Tuesday, April 19, 2022

Bahirji Naik related selected Videos, Other Information Sources

 महान भारतीय गुप्तहेर बहिर्जी नाईक यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

विनम्र अभिवादन 


निवडक  विडीओज

1. Bahirji Naik | इतिहासाच्या पानांवर | S01E01


2. बहिर्जी नाईक यांची संपूर्ण माहिती | bahirji Naik sapurn mahiti | बहिर्जी नाईक | शिवाजी महाराज


3. बहिर्जी नाईक स्वराज्यात कसे सामिल झाले l Bahirji Naiik l The Great Spymaster of Chh. Shivaji Maharaj.


4. महान भारतीय गुप्तहेर - Bahirji Naik | Nitin Banugade Patil


5. शिवाजी महाराज, बहिर्जी नाईक आणि सुरतेची लूट... | बहिर्जी नाईक


6. बहिर्जी नाईक आणि मोसाद -इस्राईलची सर्वात खतरनाक गुप्तहेर यंत्रणा यांचे नाते.


इतर माहिती स्त्रोत

1. बहिर्जी नाईक आणि सुरतेची लूट   - भाग १


2. बहिर्जी नाईक - https://blogsbro.com


3. https://rajmudraofficial.com/bajind-bhag-01/


4. बहिर्जी नाईक - https://mr.wikipedia.org


5. Bahirji Naik - https://en.wikipedia.orgछत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित –निवडक ई- बुक, ऑडीओ बुक , पीएच. डी प्रबंध, विविध भाषेतील चित्रपट, गड / किल्ले माहिती, सरदार, मावळे, पोवाडा,  राज्याभिषेक ई -साहित्य  

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...