Translate

Sunday, April 9, 2023

Shankarrao Kharat related Selected Ph.D Theses, M.Phil Dissertation, Videos, Other Information Sources

 साहित्यकार शंकरराव खरात यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी  प्रबंध, एम. फिल. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   

  

Image Source: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdjVoTXw1u91eNTCaNShlr-RMWt_pr3XTk8Q&usqp=CAU

जन्म  ११ जुलै १९२१ -  मृत्यू  ९ एप्रिल २००१ 

विनम्र अभिवादन  

निवडक पीएच. डी  प्रबंध

1. कथाकार शंकरराव खरात


2.  अण्णाभाऊ साठे आणि शंकरराव खरात यांच्या कथांमधील स्त्री चित्रण  


एम. फिल. प्रबंध (Source - http://ir.unishivaji.ac.in)

1. शंकरराव खरात व वामन होवाळ यांच्या कथालेखनाचा तुलनात्मक अभ्यास  (सांगावा व येळकोट या संग्रहाच्या आधारे)

2. शंकरराव खरात यांच्या कथा साहित्यातील भटक्या विमुक्तांच्या जीवनाचे चित्रण


निवडक विडीओज

1Amachya Sangrahatun - Interview with Shankarrao Kharat – Akashvani Pune


2. हुंडा । मराठी कथा । शंकरराव खरात । Hunda Marathi Katha Kathakathan abhivachan sachin mhatre


3. सांगावा sangava शंकरराव खरात Shankarrao Kharat कथा


4. दौंडी | शंकरराव खरात | कथाकथन | Daundi | Shankarrao Kharat | Kathakathan


5. लागीर । शंकरराव खरात । Laagir shankarrao Kharat


6. वाटा -  शंकरराव खरात । shankarrao kharat


7. धाड कथा - Shankarrao Kharat । शंकरराव खरात


8. माया । शंकरराव खरात ।MaayaShankarrao kharat


इतर माहिती स्त्रोत 

1. शंकरराव खरात - https://mr.m.wikipedia.org


2. खरातशंकरराव रामराव - https://maharashtranayak.in


3. Shankarrao Kharat - https://en.m.wikipedia.org


4. कादंबरीकार शंकरराव खरात - https://www.mymahanagar.com


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...