Translate

Friday, September 1, 2023

Vitthal Ramji Shinde related Selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 


Image Address
:  https://virashinde.com/images/Vitthal-Ramji-Shinde.jpg

जन्म २३ एप्रिल १८७३  -  मृत्यू २ जानेवारी १९४४

    विनम्र अभिवादन 

निवडक ग्रंथ 

1. विठ्ठल रामजी शिंदे – गो. मा. पवार - https://ia801504.us.archive.org


2. महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाङ्मय खंड १ ला भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न : संशोधन आणि चिंतन - संपादक गो.मा.पवार - महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळमुंबई - https://sahitya.marathi.gov.in


3. https://virashinde.com/index.php


निवडक  पीएच. डी प्रबंध 

1. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे ललित स्वरूपाचे लेखन :सर्वांगीण अभ्यास


2. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे व राजर्षी शाहू महाराज यांचे सामाजिक कार्याविषयी तुलनात्मक अभ्यास 


3. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे धर्मचिंतन : तात्विक समीक्षा  


4. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे :  व्यक्ती आणि विचार


5. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या ऐतिहासिक लेखनाची मिमांसा 


6. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समाजशास्त्रीय अभ्यास


निवडक  विडीओज

1. Documentary On Maharshi Vitthal Ramaji Shinde | HD | महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे | 23.04.2023


2. समाजसुधारक | Maharshi Vitthal Ramaji Shinde | भाग-1 | Social Reformers | महाराष्ट्राचा इतिहास | MPSC


ईतर माहिती स्त्रोत 

1. महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे - https://virashinde.com/


2. महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे - https://www.mpsc-online.com


3. महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे - https://www.informationmarathi.com


4. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे - https://infomarathi07.com/


5. vitthal-ramji-shinde- https://www.iloveindia.com


6. Vitthal Ramji Shinde - https://en.wikipedia.org


7. विट्ठल रामजी शिंदे - https://m.bharatdiscovery.org


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...