Wednesday, January 5, 2022

Sindhutai Sapkal related selected Videos, Other Information Sources

माई सिंधुताई सपकाळ यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 


Image Reference : https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/1200x900/new-project-2022-01-04t204402.028-1-1-4_202201749150.jpg

जन्म १४ नोव्हेंबर १९४८ - मृत्यु ४ जानेवारी २०२२ 

विनम्र अभिवादन 


निवडक  विडीओज

इतर माहिती स्त्रोत 

No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Nagnath Kotapalle related Selected Ph.D Thesis, M.Phil Dissertation, Videos, Other Information Sources

  डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक  पीएच. डी प्रबंध,  एम. फिल प्रबंध,   विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत        Image ...