Translate

Saturday, November 18, 2023

Dr. Pandurang Khankhoje related Selected Videos, Other Information Sources

 डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


Image Address : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR99uxogNQUwXJ6tN6roKWu8TVrZf6QENEAH3OJSwu2ReC31FIWvrWEgl8WCc09mYDf-Ug&usqp=CAU

जन्म  ७ नोव्हेंबर १८८४– मृत्यू १८ जानेवारी १९६७

    विनम्र अभिवादन 

निवडक  विडीओज

1. Dr. Pandurang Khankhoje यांचा इतिहास म्हणजे त्यांना लॅटिन अमेरिकेत देवदूत समजलं जातं। Bol Bhidu


2. डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे | Dr.Pandurang Khankhoje | MPSC UPSC | क्रांतिकारक इतिहास | Amol solanke


3. डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान" - भाग १


4. डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानभाग २


ईतर माहिती स्त्रोत 

1. डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे - https://mr.m.wikipedia.org


2. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे - https://hi.m.wikipedia.org


3. खानखोजे, पांडुरंग सदाशिव - https://maharashtranayak.in


4. खानखोजे, पांडुरंग सदाशिव - https://vishwakosh.marathi.gov.in


5. पांडुरंग खानखोजे - https://www.drishtiias.com


6. क्रांतिकारक व कृषी संशोधक - डॉ. पांडुरंग खानखोजे - https://www.evivek.com


7. डॉ. पांडुरंग खानखोजे - https://www.mahamtb.com


8. डॉ. पांडुरंग खानखोजे - https://www.mymahanagar.com


9. डॉ. पांडुरंग खानखोजे - https://www.marathisrushti.com


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...