Translate

Saturday, November 18, 2023

Dr. Pandurang Khankhoje related Selected Videos, Other Information Sources

 डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


Image Address : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR99uxogNQUwXJ6tN6roKWu8TVrZf6QENEAH3OJSwu2ReC31FIWvrWEgl8WCc09mYDf-Ug&usqp=CAU

जन्म  ७ नोव्हेंबर १८८४– मृत्यू १८ जानेवारी १९६७

    विनम्र अभिवादन 

निवडक  विडीओज

1. Dr. Pandurang Khankhoje यांचा इतिहास म्हणजे त्यांना लॅटिन अमेरिकेत देवदूत समजलं जातं। Bol Bhidu


2. डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे | Dr.Pandurang Khankhoje | MPSC UPSC | क्रांतिकारक इतिहास | Amol solanke


3. डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान" - भाग १


4. डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानभाग २


ईतर माहिती स्त्रोत 

1. डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे - https://mr.m.wikipedia.org


2. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे - https://hi.m.wikipedia.org


3. खानखोजे, पांडुरंग सदाशिव - https://maharashtranayak.in


4. खानखोजे, पांडुरंग सदाशिव - https://vishwakosh.marathi.gov.in


5. पांडुरंग खानखोजे - https://www.drishtiias.com


6. क्रांतिकारक व कृषी संशोधक - डॉ. पांडुरंग खानखोजे - https://www.evivek.com


7. डॉ. पांडुरंग खानखोजे - https://www.mahamtb.com


8. डॉ. पांडुरंग खानखोजे - https://www.mymahanagar.com


9. डॉ. पांडुरंग खानखोजे - https://www.marathisrushti.com


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Leelavati Bhagvat related Selected Book, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

लेखिका लीलावती भागवत    यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :  https:...