Translate

Tuesday, August 11, 2020

Sant Dnyaneshwar related selected Books, Ph.D Theses, Films, Other Information Sources

संत ज्ञानेश्वर यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, माहिती स्त्रोत 

 निवडक ग्रंथ 


1. श्रीज्ञानेश्वरी पारायण प्रत


2. ज्ञानेश्वरी 


3. ज्ञानेश्वरी निवडक पीएच. डी प्रबंध

1. Shri Sant Dnyaneshwar ek vibhuti chikitsa (श्री संत ज्ञानेश्वर एक विभूती चिकित्सा)


2. Sant Dnyaneshwaranchya Dnyaneshwari Granthatil Shikshan Va Mulye Vicharancha Chiktsak Abhyas (संत ज्ञानेश्वरांच्या ‘ज्ञानेश्वरी’ ग्रंथातील शिक्षण व मुल्यविचारांचा चिकित्सक अभ्यास)


3. Sant Dnyaneshwar ani Sant Meerabai yanchya madhurabhaktipar kavyacha toulanik abhyas संत ज्ञानेश्वर आणि संत मीराबाई यांच्या मधुराभक्तीपर काव्याचा तौलनिक अभ्यास 


4. Dnyanadevas Abhang poetry


5. Sant sahityaatil Kalyanachya arthashastracha ek taulnikabhyas vishesh sandarbh Sant Tukaram Dnyaneshwar eknath va Namdev (संत साहित्यातील कल्याणाच्या अर्थशास्त्राचा एक तौलनिक अभ्यास : विशेष संदर्भ - संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ व नामदेव)


6. नामदेव- ज्ञानदेवकालीन मराठी संत साहित्याचे सांस्कृतिक,   

निवडक चित्रपट , हरिपाठ, ज्ञानेश्वरी विडीओज


1. संत ज्ञानेश्वर हिंदी चित्रपट


2. मुंगी उडाली आकाशी


3. संत ज्ञानेश्वर Sant Dnyaneshwar 1940 | Full Marathi Movie |


4. Sant Gyaneshwar | Full Hindi Movie | 


5. "Sant Gyaneshwar" | संत ज्ञानेश्वर | Full Hindi Movie |


6. Sant Gyaneshwar Marathi Full Film


7. संत ज्ञानेश्वर महाराज संपूर्ण हरिपाठ (पारंपरिक) - अनुराधा पौडवाल || Sant Gyaneshwar Haripath


8. श्रीगुरु बाबा महाराज सातारकर यांच्या सुमधुर आवाजात संपूर्ण हरिपाठ | haripath | haripath in marathi


9. Dnyaneshwari Adhyay 1 (ज्ञानेश्वरी अध्याय १) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


10. Dnyaneshwari Adhyay 2 (ज्ञानेश्वरी अध्याय २) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


11. Dnyaneshwari Adhyay 3 (ज्ञानेश्वरी अध्याय ३) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


12. Dnyaneshwari Adhyay 4 (ज्ञानेश्वरी अध्याय ४) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


13. Dnyaneshwari Adhyay 6 (ज्ञानेश्वरी अध्याय ६) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


14. Dnyaneshwari Adhyay 9 (ज्ञानेश्वरी अध्याय ९) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


15. Dyaneshwari Adhyay 12 (ज्ञानेश्वरी अध्याय १२) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


16. Dyaneshwari Adhyay 13 (ज्ञानेश्वरी अध्याय १३) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


17. Dyaneshwari Adhyay 14 (ज्ञानेश्वरी अध्याय १४) with Marathi Subtitles स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


18. Dnyaneshwari Adhay 15 Shlok 01 स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


19. Dnyaneshwari Adhay 16 Shlok 01 स्वर : राजेंद्र वैंशपायन


20. Dnyaneshwari Adhay 17 Shlok 08 To Shlok 18 स्वर : राजेंद्र वैंशपायनNo comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...