Sunday, August 16, 2020

Sant Sena Maharaj related selected Book, Ph.D Theses, Film - Viodeos, Other Information Resources

 संत सेना महाराज यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, माहिती

विनम्र अभिवादन


निवडक ग्रंथ 

संत सैन भगत – डॉ. पुरण    सहगल निवडक पीएच. डी प्रबंध (Source : Shodhganga)

श्री संत सेना महाराज चरित्र : आणि वांग्मय 


निवडक चित्रपट - विडीओज


1. Sant Sena Maharaj - Latest Devotional Full Marathi Movies 2015 |

 Amol Bhonsale, Kiran Rondey2. Sant Sena Maharaj - Sumeet Music ( Story )3. Sant Sena Maharaj Aarati


निवडक माहिती


1. श्री संत सेना महाराज चरित्र / Biography of Sant Sena Maharaj2. सेना महाराज गाणी / अभंग 3. श्री संत सेना महाराज – उदार तुम्ही संत माय बाप 

कृपावंत (गीत)4. प्रांताच्या सीमा ओलांडणारे संत सेना महाराज – 

महाराष्ट्र टाइम्स5. वारकरी संप्रदाय – मराठी विश्वकोश6. श्री संत सेना नाव्हीचे  अभंग, गोळणी7. संत सेना महाराज – वारकरी संप्रदाय8. थोर विठ्ठलभक्त संत सेना9. Shri Sant Sena – wikipedia


10. संत सेना महाराज – अरुण सांगळे


11. भक्त सेन नाई – भारत कोश    


  

1 comment:

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Hari Narayan Apte related selected Books, Videos, Other Information Sources

  साहित्यिक हरी नारायण आपटे    यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  Image Address :    https://marathivi...