Translate

Sunday, August 16, 2020

Sant Sena Maharaj related selected Book, Ph.D Theses, Film - Viodeos, Other Information Resources

 संत सेना महाराज यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, माहिती

विनम्र अभिवादन


निवडक ग्रंथ 

संत सैन भगत – डॉ. पुरण    सहगल निवडक पीएच. डी प्रबंध (Source : Shodhganga)

श्री संत सेना महाराज चरित्र : आणि वांग्मय 


निवडक चित्रपट - विडीओज


1. Sant Sena Maharaj - Latest Devotional Full Marathi Movies 2015 |

 Amol Bhonsale, Kiran Rondey2. Sant Sena Maharaj - Sumeet Music ( Story )3. Sant Sena Maharaj Aarati


निवडक माहिती


1. श्री संत सेना महाराज चरित्र / Biography of Sant Sena Maharaj2. सेना महाराज गाणी / अभंग 3. श्री संत सेना महाराज – उदार तुम्ही संत माय बाप 

कृपावंत (गीत)4. प्रांताच्या सीमा ओलांडणारे संत सेना महाराज – 

महाराष्ट्र टाइम्स5. वारकरी संप्रदाय – मराठी विश्वकोश6. श्री संत सेना नाव्हीचे  अभंग, गोळणी7. संत सेना महाराज – वारकरी संप्रदाय8. थोर विठ्ठलभक्त संत सेना9. Shri Sant Sena – wikipedia


10. संत सेना महाराज – अरुण सांगळे


11. भक्त सेन नाई – भारत कोश    


  

1 comment:

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...