Friday, August 14, 2020

Late. Vilasrao Deshmukh related selected Ph.D Theses, Videos, Other Information

                     स्वर्गीय मा. विलासराव देशमुख यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत


                                  

पीएच. डी प्रबंध 

1. राजकीय नेतृत्वाचे विश्लेषणात्मक अध्ययन : विशेष संदर्भात श्री. विलासराव देशमुख


2. लातूर जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वाचा चिकित्सक अभ्यास ( श्री. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, श्री. शिवराज पाटील चाकूरकर वकै. विलासराव देशमुख यांचा विशेष अभ्यास) 3. A Study of Public Perception About Stock Exchange Transactions Special Reference To Latur Cityमाहितीपट / विडीओज


1. एक झंझावाती प्रवास - स्व. विलासराव देशमुख | Untold Story of Vilasrao Deshmukh Biography


2. Vilasrao Deshmukh life journey


3. RIP Vilasrao Deshmukh


4. Vilasrao Deshmukh-a political craftsman par excellence


लेख / माहिती 


1. विलासराव देशमुखविकिपीडिया 2. विलासराव देशमुखमराठी  सृष्टी 3. विलासराव देशमुख सकाळ 4. Vilasrao Deshmukh - Wikipedia


5. Vilasrao Deshmukh photos- www.outlookindia.com


6. Vilasarao Deshmukh (1945- 2012)
No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Hari Narayan Apte related selected Books, Videos, Other Information Sources

  साहित्यिक हरी नारायण आपटे    यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  Image Address :    https://marathivi...