Translate

Saturday, December 2, 2023

Anant Kanekar related Selected Books, Videos, Other Information Sources

 लेखक  अनंत काणेकर यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 


Image Address :  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLq7GO3VDnhLaL4vziY_S4NLpy2Sgr4b-4mSl26p7bbf45NoAl5YBDO35OkklhM34eahU&usqp=CAU

जन्म २ डिसेंबर १९०५   - मृत्यू  ४ मे १९८० 

    विनम्र अभिवादन 

निवडक ग्रंथ

1. रसेलनीति - अनंत काणेकर - https://archive.org


2. सोनेरी उन्हात पाचूची बेटे तार्याकडे - अनंत काणेकर - https://archive.org


3. धुक्यातून लाल तार्याकडे - अनंत काणेकर - https://archive.org


4. पांढरी शिडे - अनंत काणेकर - https://archive.org


5. घरकुल - अनंत काणेकर - https://archive.org


6. रक्ताची फुले - अनंत काणेकर - https://archive.org


7. शिंपले आणि मोती -  अनंत काणेकर - https://archive.org


8. राखेतले निखारे - अनंत काणेकर - https://archive.org


9. निशिकांतची नवरी - अनंत काणेकर - https://archive.org


10. धूर व इतर एकांकिका - अनंत काणेकर - https://archive.org


11. पिकली पाने - अनंत काणेकर - https://archive.org


12. झुंज (तीन अंकी नाटक) - अनंत काणेकर - https://archive.org


13. फांस – अनंत काणेकर - https://archive.org


निवडक  विडीओज

1. माझा हिरवा मित्र / अनंत काणेकर


2. अनंत आत्माराम काणेकर


3. दोन मेणबत्त्या : लेखक : अनंत काणेकर : सादरकर्त्या :प्रा. नयना जोशी

ईतर माहिती स्त्रोत 

1. अनंत काणेकर - https://marathivishwakosh.org


2. Anant Kanekar - https://en.wikipedia.org


3. काणेकर, अनंत आत्माराम - https://vishwakosh.marathi.gov.in


4. काणेकर, अनंत आत्माराम - https://maharashtranayak.in


5. काणेकर, अनंत आत्माराम - https://www.marathisrushti.com


6. काणेकर, अनंत आत्माराम - https://www.bytesofindia.com


7. Anant Kanekar - https://www.aathavanitli-gani.com


8. काणेकर, अनंत आत्माराम - http://www.mymarathi.com


9. काणेकर, अनंत - https://www.mymahanagar.com


10. काणेकर, अनंत - https://thinkmaharashtra.comNo comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

vasant Kanetkar related Selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

  वसंत कानेटकर  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :  https://encrypted-tbn0.gsta...