Translate

Wednesday, December 6, 2023

Leelavati Bhagvat related Selected Book, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

लेखिका लीलावती भागवत  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  Image Address : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIogp90i1zo9hqB6Ir39r2mc2gN2eRERc7Nd5zyAFXP1b9U2Sxncfx5of-efIoG4-yXvs&usqp=CAU

जन्म ५ सप्टेंबर १९२० मृत्यु २५ नोव्हेंबर २०१३

    विनम्र अभिवादन 

निवडक ग्रंथ

1. Swargachi Sahal - Marathi - Leelavati Bhagwat


निवडक  पीएच. डी. प्रबंध

1. भा. रा. भागवत व लीलावती भागवत यांचे बालसाहित्यातील योगदान निवडक  विडीओज

1. इयत्ता दुसरी मराठी कविता २०. कणभर तीळ _ लीलावती भागवत | 2nd standard Marathi poem Canbhar til


इतर माहिती स्त्रोत

1. लीलावती भागवत - https://mr.m.wikipedia.org


2. भागवत, लीलावती भास्कर - https://maharashtranayak.in


3. लीलावती भागवत - https://www.dainikprabhat.com


4. Leelawati bhagwat - https://www.pitara.com/authors/leelawati-bhagwat/


5. Leelawati Bhagwat: बालसाहित्यातील जाणत्या लीला’ - https://matagold.timesgroup.com


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

vasant Kanetkar related Selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

  वसंत कानेटकर  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :  https://encrypted-tbn0.gsta...