Translate

Wednesday, December 6, 2023

Leelavati Bhagvat related Selected Book, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

लेखिका लीलावती भागवत  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  Image Address : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIogp90i1zo9hqB6Ir39r2mc2gN2eRERc7Nd5zyAFXP1b9U2Sxncfx5of-efIoG4-yXvs&usqp=CAU

जन्म ५ सप्टेंबर १९२० मृत्यु २५ नोव्हेंबर २०१३

    विनम्र अभिवादन 

निवडक ग्रंथ

1. Swargachi Sahal - Marathi - Leelavati Bhagwat


निवडक  पीएच. डी. प्रबंध

1. भा. रा. भागवत व लीलावती भागवत यांचे बालसाहित्यातील योगदान निवडक  विडीओज

1. इयत्ता दुसरी मराठी कविता २०. कणभर तीळ _ लीलावती भागवत | 2nd standard Marathi poem Canbhar til


इतर माहिती स्त्रोत

1. लीलावती भागवत - https://mr.m.wikipedia.org


2. भागवत, लीलावती भास्कर - https://maharashtranayak.in


3. लीलावती भागवत - https://www.dainikprabhat.com


4. Leelawati bhagwat - https://www.pitara.com/authors/leelawati-bhagwat/


5. Leelawati Bhagwat: बालसाहित्यातील जाणत्या लीला’ - https://matagold.timesgroup.com


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Gangadhar Pantawane related Selected Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

  डॉ.  गंगाधर पानतावणे  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत    image address -  https://th-i.thgim.com/pu...