Friday, March 25, 2022

Meghana Pethe related selected M.Phil Dissertation, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

 लेखिका मेघना पेठे यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक एम. फिल. प्रबंध, पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

निवडक एम. फिल प्रबंध (Source: http://ir.unishivaji.ac.in)

मेघना पेठे यांच्या कथालेखनाचा अभ्यास ("हंस अकेला" आणि "आंधळ्याच्या गायी" या कथासंग्रहाच्या आधारे )


निवडक पीएच.डी प्रबंध  (https://shodhganga.inflibnet.ac.in/)

 मराठी साहित्यातील आधुनिक स्त्रीची प्रतिमा (गौरी देशपांडे, प्रिया तेंडूलकर, सानिया आणि मेघना पेठे


निवडक  विडीओज

meghna pethe 


सुप्रसिद्ध अभिनेत्री व लेखिका विभावरी देशपांडे सादर करीत आहेत मेघना पेठेयांची कविता..


Chohikade Panii | Katha Sarita | समुद्री चोहिकडे पाणी | Ep 17


इतर माहिती स्त्रोत

मेघना पेठे - https://mr.m.wikipedia.org


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Nagnath Kotapalle related Selected Ph.D Thesis, M.Phil Dissertation, Videos, Other Information Sources

  डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक  पीएच. डी प्रबंध,  एम. फिल प्रबंध,   विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत        Image ...