Translate

Thursday, March 31, 2022

Sadanand Deshmukh related selected Ph.D Theses, M.Phil Dissertation, Videos, Other Information Sources

 साहित्यिक सदानंद देशमुख यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक पीएच. डी. प्रबंध, एम. फिल प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

निवडक पीएच.डी प्रबंध  (https://shodhganga.inflibnet.ac.in/)

1. सदानंद देशमुख यांचे समग्र साहित्य एक चिकित्सक

 अभ्यास


2. मराठी ग्रामीण साहित्य आणि प्रा. सदानंद देशमुख यांच्या समग्र साहित्याचा अभ्यास


3. सदानंद देशमुख यांच्या समग्र साहित्याचा अभ्यास


निवडक एम. फिल प्रबंध

1. सदानंद देशमुख यांच्या बारोमास कादंबरीचा अभ्यास


निवडक  विडीओज

1. BAROMAS सदानंद देशमुख लिखित बारोमास या कादंबरीचं क्रमशः अभिवाचन सादरकर्ते : लियाकत अली सय्यद

निर्मिती : आकाशवाणी अहमदनगर


2. उठावण |मराठी कथा | लेखक - सदानंद देशमुख | Uthavan - sadanand deshmukh


इतर माहिती स्त्रोत

1. सदानंद देशमुख - https://mr.wikipedia.org


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Leelavati Bhagvat related Selected Book, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

लेखिका लीलावती भागवत    यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :  https:...