Tuesday, March 8, 2022

Women's Day Special - Selected Eminent Women's E-Resources Links

महिला दिन (Women's Day) विशेष - निवडक थोर महिला ई - साहित्य लिंक्स


Image Reference: https://mrst1.latestly.com/wp-content/uploads/2021/03/2-International-Womens-Day-2021-Messages.jpg


1. संत मुक्ताबाई - संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  2. संत जनाबाई   - संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  

 

3. राजमाता जिजाऊ यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, माहितीपट,   इतर माहिती  स्त्रोत


 4. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई  होळकर यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट- माहितीपट, लेख - इतर माहिती स्रोत 5. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट -विडीओज, इतर  माहिती स्रोत

 

6. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट- विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

7. माता रमाबाई आंबेडकर यांच्याशी संबंधित निवडक चित्रपट- विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

8. मदर टेरेसा यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर  माहिती  स्त्रोत 


9. परम पूज्य कलावती आई यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

10. सरोजिनी नायडू यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

11. भारतरत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज - चित्रपट, माहिती स्रोत

 

12. इंदिरा गांधी यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर  माहिती स्रोत

 

13. सुभद्राकुमारी चौहान यांच्याशी संबंधित निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

14. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांच्याशी संबंधित निवडक :  हस्तलिखित विशेषांक, पीएच. डी प्रबंध, एम. फिल प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

15. मराठी लेखिका सुनीता पुरुषोत्तम देशपांडे - माहिती  विषयक वेबसाईटस 

 

16. साहित्यिक शान्ता शेळके - संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

17. लेखिका डॉ. सरोजिनी बाबर यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 


18. साहित्यिक गौरी देशपांडे यांच्याशी संबंधित 


निवडक पीएच. डी प्रबंध, एम. फिल प्रबंध, विडीओज, 


इतर माहिती स्त्रोत

 

19. कवियत्री इंदिरा संत यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 


 20. लेखिका दुर्गा भागवत यांच्याशी संबंधित इंटरनेट


 वरील निवडक ग्रंथ, एम. फिल. प्रबंध, पीएच. डी. प्रबंध,


 विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 21. Kadambini Ganguly related selected videos, Other Information Sources


22. प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


23. पी. टी. उषा यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

24. माई सिंधुताई सपकाळ यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

25. भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज, मुलाखत, मराठी गाणी, हिंदी गाणी, इतर माहिती स्त्रोत 


26.  महाराणी ताराबाई भोसले यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 


27. लेखिका मेघना पेठे यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक एम. फिल. प्रबंध, पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 28. राणी दुर्गावती यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 


29.  संत मिराबाई यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी.  प्रबंध, एम. फिल. प्रबंध,  चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 30. साहित्यिक अमृता प्रीतम यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत31. साक्षी मलिक यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  


32. लेखिका  झुंपा लहिरी (निरंजना सुदेशना लहिरी) यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ  पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत


33. साहित्यिक मृणाल पाण्डे यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत


34. डॉ. आनंदीबाई गोपाळराव जोशी  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत


35. लेखिका लीला मजुमदार यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच.डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Hari Narayan Apte related selected Books, Videos, Other Information Sources

  साहित्यिक हरी नारायण आपटे    यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  Image Address :    https://marathivi...