Translate

Thursday, May 11, 2023

Dadoba Pandurang Tarkhadkar related Selected Videos, Other Information Sources

 दादोबा पांडुरंग तर्खडकर  यांच्याशी संबंधित निवडक    ग्रंथ, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  

Image Address : https://maharashtranayak.in/sites/default/files/articles/97.-tarkhadkar-dadoba_0_0.jpg


जन्म   ९ मे १८१४ -  मृत्यू  १७ ऑक्टोंबर १८८२ 


    विनम्र अभिवादन 

निवडक  ग्रंथ 

1. महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण – ग्रंथकार दादोबा पांडुरंग तर्खडकर - https://archive.org


निवडक  विडीओज

1. Dadoba Pandurang Tarkhadkar (महाराष्ट्रतिल समाजसुधारक ) MPSC/COMBINE EXAM-BY Sagar Sir (IN MARATHI)


2. महाराष्ट्रातील समाजसुधारक/maharashtratil Samajsudharak/दादोबा तर्खडकर/Dadoba Pandurang Tarkhadakar


3. Dadoba Pandurang | Modern Indian History


ईतर माहिती स्त्रोत 

1. दादोबा पांडुरंग तर्खडकर - https://vitthaljoshi.com


2. दादोबा पांडुरंग तर्खडकर - https://www.mpscpoint.in


3. दादोबा पांडुरंग तर्खडकर - https://mr.wikipedia.org


4. दादोबा पांडुरंग तर्खडकर - https://vishwakosh.marathi.gov.in


5. तर्खडकर, दादोबा पांडुरंग - https://maharashtranayak.in


6. दादोबा पांडुरंग तर्खडकर - https://www.mpscexams.com


7. https://iplmemes.com/dadoba-pandurang-tarkhadkar-information-in-marathi/


8. दादोबा पांडुरंग तर्खडकर - https://gknow11.blogspot.com


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Dr. Madhukar Shewale related Selected Ph.D Theses, Articles, Other Information Sources

  आदरणीय   डॉ. मधुकर शेवाळे   सर  यांच्याशी संबंधित निवडक  पीएच. डी. प्रबंध,  इतर माहिती स्त्रोत - लेख                                      ...