Translate

Monday, June 22, 2020

Mahakavi Kalidas related selected E-Books, Ph.D Theses, Other Information Sources

महाकवी कालिदास यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, 

चित्रपट ,  इतर माहिती 


महाकवी कालिदास दिननिवडक ग्रंथ 

मालविकाग्निमित्रम्


रघुवंशमहाकाव्यम् 


कुमारसम्भवम्


कालिदास विरचित मेघदूत चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख मराठी समश्लोकी (esahitya.com)


मला भावलेले मेघदूत - नश्री लेले (esahitya.com)


कालिदास और शेक्सपिअर – पंडित छनुलाल व्दिवेदी 


https://sanskritdocuments.org/sanskrit/kalidasa/


निवडक पीएच. डी प्रबंध


मराठीतील कालिदास-साहित्य: एक तौलनिक अभ्यास


कालिदासस्य दार्शानिकीविवेचना


कालिदास के ग्रंथोमे पुरुषार्थ चतुष्टय का समीक्षात्मक अध्ययन


कालिदासोत्तर नाट्यपरंपरा कि विविध प्रवृतियो का तुलनात्मक अध्ययन


कालिदास के नाटको का मनोवैज्ञानिक अध्ययन


कालिदासाच्या साहित्यातील अर्थानंतरन्यास अलंकार चिकित्सक अभ्यास


कालीदासीय ग्रंथोमे वर्णीत दार्शनिक सांस्कृतिक एवम पर्यावरणीय शिक्षा : एक समीक्षात्मक अध्ययन


कालीदासीय लघुत्रयी मे चित्रित स्त्री- पात्रो का मनोवैज्ञानिक अध्ययन


कालीदासकृतीना पर्यावरणदृष्ट्या विशिष्टमध्ययनम 


चित्रपट / माहितीपट 


कवी कालिदास चित्रपट  


कालिदास : मेघदूत : Meghdootam : Kalidas : Sangeeta Gundecha in Hindi Studio with Manish Gupta


Kalidas / कालिदास NCERT Official 


Biography of Kalidas | The Story of Kalidas 


इतर माहिती 
No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

vasant Kanetkar related Selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

  वसंत कानेटकर  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :  https://encrypted-tbn0.gsta...