Translate

Monday, June 1, 2020

marathibhasha.org

http://marathibhasha.org/    

या संकेतस्थळावर ३५ विषयांतील २,६७,००० इंग्रजी पारिभाषिक शब्दांचा व त्यांच्या मराठी प्रतिशब्दांचा अफाट संग्रह आहे. या वेबसाइट द्वारे प्रकाशित कोशांची यादी खालीलप्रमाणे दिली आहे. एखाद्या परिभाषेतील शब्द संग्रह वाचायचा असेल तर त्या परिभाषेच्या नावावर टिचकी मारावी.

अर्थशास्त्र

 औषधशास्त्र

कार्यदर्शिका

कार्यालयीन शब्दांवली,

कृषिशास्त्र

गणितशास्त्र,

ग्रंथालयशास्त्र

जीवशास्त्र

तत्वज्ञान व तर्कशास्त्र

धातूशास्त्र

न्यायव्यवहार कोश

पदनाम कोश

प्रशासन वाक्यप्रयोग

बैंकिंग शब्दांवली (हिंदी),

भूशास्त्र,

भूगोल

भौतिकशास्त्र

मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश,

मानसशास्त्र,

यंत्र अभियांत्रिकी,

रसायनशास्त्र,

राज्यशास्त्र,

लोकप्रशासन,

वाणिज्यशास्त्र,

विकृतीशास्त्र,

वित्तीय शब्दांवली,

विद्युत अभियांत्रिकी,

वैज्ञानिक पारिभाषिक संज्ञा,

व्यवसाय व्यवस्थापन,

शरीर परिभाषा,

शासन व्यवहार,

शिक्षणशास्त्र,

संख्याशास्त्र,

साहित्य समीक्षा,

स्थापत्य अभियांत्रिकी.

 तसेच या वेबसाईट मध्ये इंग्रजी शब्दांचा मराठी मध्ये अर्थ व मराठी शब्दांचा इंग्रजी मध्ये अर्थ परिभाषा कोशांमध्ये शोधण्याची सुविधा सुद्धा आहे आणि NEET नमूना प्रश्नपत्रिका मराठीमध्ये दिलेली आहे. १२ वी विज्ञान मराठी प्रश्नपत्रिका या नावाने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र चार विषयांच्या मराठी भाषेमध्ये प्रश्नपत्रिका सर्वांना पाहण्यासाठी या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.  


No comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

Kiran Desai related Selected Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

लेखिका किरण देसाई   यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :   https://networthier.com/celebs...