Translate

Sunday, June 28, 2020

Social Work Related Selected Online E-Books, Dictionaries, Ph.D Theses Repositories, E-Journals, Study Material, Video Lecture

 समाज कार्य विषयाशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक : ई -बुक, डिक्शनरी, पीएच .डी. प्रबंध व डेझरटेशन , ई -जर्नल - रिसर्च पेपर रीपोझटरी, स्टडी मटेरियल, विडीओ लेक्चर

Social Work - Selected Online E-Books

Social Work - Selected Dictionaries

Selected Ph.D Theses Repositories - Social Work Ph.D Theses, Dissertations 


 
 
Social Work E-Journals / Research Paper Repository

Study Material for BSW & MSW and NET exam

Video LectureNo comments:

Post a Comment

काही सूचना, अभिप्राय असल्यास कळवावे

vasant Kanetkar related Selected Books, Ph.D Theses, Videos, Other Information Sources

  वसंत कानेटकर  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत   Image Address :  https://encrypted-tbn0.gsta...